Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Denní odškodné

Co je denní odškodné?

Denní odškodné je finanční odškodnění pojištěného, které se nejčastěji vyplácí v souvislosti s úrazovým pojištěním. Denní odškodné je stanoveno jako částka, kterou dostane pojištěný za každý den, kdy se léčí z úrazu – je však stanoven maximální počet dní, po který je možné odškodnění pobírat.

Kdo má nárok na denní odškodné?

Denní odškodné není součástí všech pojistných smluvNejčastěji je spojováno s úrazovými pojistkami. Zda máte nárok na denní odškodné, najdete ve své pojistné smlouvě, případně všeobecných pojistných podmínkách. Denní odškodné je součástí standardní nabídky úrazových pojištění, ale také jako součást různých cestovních pojistek, které můžete využít nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Jak se vypočítá denní odškodné?

Pro určení denního odškodného používají pojišťovny oceňovací tabulky, v nichž je každý úraz klasifikován z hlediska závažnosti a trvalých následků . Podle těchto tabulek přísluší poškozenému denní odškodné a zjistí zde také maximální počet dní, jak dlouho bude denní odškodné vypláceno. Jinak určuje počet dní léčení lékař. Denní odškodné by mělo pomoci pokrýt náklady spojené s léčbou, rehabilitací nebo s čímkoliv, co bude poškozený v souvislosti s úrazem potřebovat uhradit.