Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Cennost

Pojmem cennost dnes můžeme označit skutečně cokoliv, co pro nás má jakoukoliv cenu. V tomto směru není nijak jasně dáno to, co cennost může být, stejně jako není dáno, co cennost nemusí být. Pro lepší charakteristiku tohoto pojmu můžeme říci třeba i to, že cennost může mít i několik synonym, jako je třeba důležitost, nebo také vzácnost.

Cennost v rámci našich životů

Pro někoho může být cennost třeba šperk, který se váže k jeho rodině. Stejně tak jsou ale i další případy, kdy může být cennost třeba naše auto, stejně jako celá řada dalšího majetku. Obecně platí, že právě označení cennost se používá hlavně ve chvíli, kdy máme na mysli konkrétní majetek, který však má pro nás nějaký unikátní význam, než ten obecný. A to se dá říci třeba o konkrétním šperku, který může být spjatý s určitou historií.

Pojem využívaný i v pojišťovnictví

Nutno říci, že se slovem cennost se lze velmi často setkat také v oblasti pojišťoven. A to jak v rámci obchodních podmínek, tak i v rámci toho, co vše lze pojistit. Příkladem může být pojištěné auto a ukradené cennosti v něm, stejně jako to mohou být třeba naše zavazadla, která mohou být také některými lidmi odcizena, nebo se nám mohou ztratit, třeba na letišti.