Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Stavová rovnice plynu

Co je stavová rovnice plynu?

Jedná se o jasně specifikovanou rovnici, která vyjadřuje vzájemnou závislost mezi několika stavovými veličinami. Jedná se především o termodynamické děje, které se nacházejí v ideálním plynu. Mezi jednotlivé veličiny následně počítáme tlak, ale i objem, nebo látkové množství. To je stavová rovnice plynu využívá. Cílem dané rovnice je především popsat konkrétní vlastnosti plynu. Stavová rovnice plynu je jednou z mnoha možností, které existují. Obecně lze říci, že patří mezi jedny z nejjednodušších, kterými lze konkrétní plyn popsat.