Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Státní energetická inspekce

Co je Státní energetická inspekce?

Už samotný název jasně napovídá, že se jedná primárně o kontrolní orgán spravovaný státem. Konkrétně spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě hlavního ústředí se dělí i na jednotlivé územní inspektoráty. Státní energetická inspekce se stará hlavně o kontrolu spojenou s dodržováním energetického zákona, stará se o kontrolu dodržování cenových předpisů a další oblasti. Kromě kontroly Státní energetická inspekce může udělovat i pokuty za případné porušování konkrétního zákona. Pokuty jsou obvykle finančního rázu.