Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Sazba jednotarifní

Co je sazba jednotarifní?

Konkrétní smlouva o odběru elektrické energie může mít různé podoby. Většinu lidí v ní nejvíce zajímá  konkrétní cena. V tomto ohledu platí, že může být aplikována dvoutarifní sazba, stejně jako může být aplikována také sazba jednotarifní. Ta říká, že cena elektrické energie je pevně dána, bez ohledu na to, v jakou denní nebo noční hodinu proud čerpáme a využíváme. Sazba jednotarifní je tedy využívána tam, kde je především noční provoz různých spotřebičů skutečně minimální a tak tomu není nutné danou cenu jakkoliv přizpůsobovat.