Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Proudový chránič

Co je to proudový chránič?

Proudový chránič je zařízení, které zajišťuje ochranu před unikajícím proudem z obvodu. Pokud jen velmi malá část proudu uniká mimo elektrický obvod, proudový chránič ho vypne a odpojí.

Při jakých poruchách proudový chránič zasáhne?

Proudový chránič detekuje poruchy, kdy dochází k úniku proudu z obvodu. Pokud část přitékajícího proudu do spotřebiče odchází mimo obvod a dochází k jeho úniku (např. do země), je to vyhodnoceno jako porucha. K tomu může dojít mimo jiné kvůli poškození izolace, vniknutí vlhkosti do spotřebiče nebo při dotyku člověka poškozené elektroinstalace.

Jak chrání proudový chránič lidské zdraví?

Pokud se člověk dotkne např. elektrické instalace s poškozenou izolací, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Proudový chránič se v těchto případech postará o velmi rychlé odpojení obvodu od elektrické sítě. Běžné proudové chrániče dokážou rozeznat velmi malý únik proudu z obvodu, obvykle již 30 mA.

Je instalace proudového chrániče povinná?

Od roku 2019 je v platnosti norma, která vyžaduje instalovat proudový chránič ke každému přístupnému elektrickému okruhu u všech nových instalací (nebo instalacích po rekonstrukci). Většina zařízení je vybavena testovacím tlačítkem –⁠ alespoň každý půl rok byste měli správnou funkčnost proudového chrániče testovat.