Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

PRE region

Co je PRE region?

PRE region je jedna z distribučních oblastí elektřiny v České republice. Má ji na starost společnost PREdistribuce a.s. V rámci distribuce elektrické energie u nás existují tři oblasti, přičemž každou z nich má na starost jiná centrální distribuční společnost. Společnost PREdistribuce se v oblasti PRE region stará především o přenosy energií z elektráren až k samotným zákazníkům.

Kde se nachází PRE region?

PRE region je distribuční oblast elektřiny pro hlavní město Prahu. Daný distributor má v hlavním městě povinnost zajišťovat bezproblémovou dodávku elektrické energie. Na webových stránkách distributora  zjistíte, kdy se v PRE regionu plánuje vypnutí sítě z důvodu oprav, nebo když dojde k výpadku.