Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je plyn?

Plyn je jedním ze skupenství látek. Plynná látka má částice relativně daleko od sebe a ty na sebe nepůsobí přitažlivou silou. V užším slova smyslu se slovo plyn používá pro označení zemního plynu, kterým se budeme zabývat i v tomto článku.

Plyn se využívá v energetice i domácnostech

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, který má široké možnosti využití. V energetice se využívá jako palivo v plynových elektrárnách, ale používají ho i jednotlivé domácnosti. Plyn zajistí teplo pomocí plynového kotle nebo ohřev vody pomocí karmy. Mnoho českých domácností využívá plyn na vaření. Se stlačeným plynem (CNG) nebo zkapalněným plynem (LNG) se setkáte i v dopravě, kde slouží k pohonu automobilů a autobusů.

Spočítat ceny plynu

Kde se těží plyn?

Mezi největší producenty plynu na světě se řadí Rusko, Spojené státy, Kanada, Írán a Katar. Také na území České republiky se nachází naleziště plynu, ale jsou v podstatě zanedbatelná. Ročně se v českých nalezištích vytěží asi 200 milionů kubíků plynu, přičemž jen domácnosti ho spotřebují asi 2500 milionů kubíků.

Kolik stojí plyn?

Cena plynu v posledních letech spíše klesá, protože se na světovém trhu s plynem zvyšuje konkurence a zimy bývají teplejší. Cena plynu pro domácnosti se uvádí za kilowatthodinu a najdete ji v cenících dodavatelů plynu. Ti vychází z cen plynu na burze, ale přidávají si ještě svoji marži a poplatky. Do konečné ceny plynu pro domácnosti se promítnou také regulované ceny, které stanovuje Energetický regulační úřad.

Plyn je ekologickou alternativou

I když je plyn fosilním palivem stejně jako ropa, jedná se o ekologičtější variantu kvůli nižším emisím CO2 při jeho spalování. Právě proto je teď využití plynu na vzestupu, ať už v dopravě (zejména CNG), tak v energetice, kde plynové elektrárny představují vhodný zdroj pro vyrovnávání výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Změnit dodavatele
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2