Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

OTE

Co je OTE?

OTE je akciová společnost, která funguje jako operátor trhu s energiemi. Činnost vykonává na základě energetického zákona a povolení od Energetického regulačního úřadu. OTE má na starosti především organizování krátkodobého trhu s elektřinou a plynem.

Jaké činnosti OTE vykonává?

Kromě organizace krátkodobého trhu s plynem a elektřinou se OTE zabývá organizací vyrovnávacího trh s regulační energií (společně s provozovatelem přenosové soustavy). Dále společnost OTE zajišťuje zpracování pravidelných zpráv a statistik o trhu s elektřinou a plynem, stejně jako predikce budoucí spotřeby energií tak, aby byla zajištěna rovnováha na trhu.

OTE má na starosti rovněž sledování množství skladovaného zemního plynu v jednotlivých zásobnících, bilanci dovozu a vývozu zemního plynu a další činnosti.

Co je cena za činnost OTE?

Jedná se o poplatek, který najdete ve svém vyúčtování elektřiny. Platí se ve fixní výši každý měsíc. Výše poplatku za činnost OTE je započtena do vašich záloh za elektřinu.