Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Neobnovitelné zdroje energie

Co jsou neobnovitelné zdroje energie?

Neobnovitelné zdroje energie jsou takové zdroje energie, u nichž dojde k vyčerpání v horizontu desítek či stovek let. Patří do nich rovněž zdroje, jejichž obnovení by trvalo mnohonásobně delší čas než vyčerpání jejich zásob – to je rozdíl oproti obnovitelným zdrojům. Neobnovitelné zdroje energie jsou stále základním kamenem pro fungování moderní lidské společnosti –⁠ například v Evropské unii tvoří  80 % všech zdrojů energie.

Co patří mezi neobnovitelné zdroje energie?

Mezi hlavní neobnovitelné zdroje energie patří fosilní paliva:

  • ropa,

  • uhlí,

  • zemní plyn.

Tyto neobnovitelné zdroje energie se nejvýznamnější měrou podílí na výrobě elektřiny, vytápění, dopravě i průmyslu. Dále se do neobnovitelných zdrojů řadí rašelina, hořlavé písky nebo hořlavé břidlice.  Jaderná energie stojí na pomezí obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Zásoby uranu jsou omezené a vyčerpatelné. Na druhou stranu se předpokládá, že by v budoucnu bylo možné získat jadernou energii i jiným způsobem než štěpením uranu.

Kdy vyčerpáme zásoby neobnovitelných zdrojů energie?

Jak dlouho budeme ještě těžit ropu, zemní plyn nebo uhlí? Odhady většinou pracují s již známými nalezišti těchto surovin. Z tohoto pohledu vydrží zásoby uhlí asi 120 let, ropy 50 let a zemního plynu přibližně 60 let. Tyto odhady je ale potřeba brát s rezervou. Neustále se totiž objevují nová naleziště nebo se využívají účinnější technologie pro těžbu  z obtížně dosažitelných území –⁠ například z mořského dna. Navíc země disponující velkými zásobami neobnovitelných zdrojů energie často o jejich výši mlží ze strategických důvodů.