Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Mezinárodní značení zemního plynu

Co je mezinárodní značení zemního plynu?

Mezinárodní značení zemního plynu označuje, o jaký druh zemního plynu se jedná. V rámci standardizovaných názvů se pro označení používají zkratky. Mezinárodní značení zemního plynu se užívá pro dva druhy zemního plynu:

  • CNG –⁠ zkratka pro Compressed Natural Gas, neboli stlačený zemní plyn,

  • LNG – zkratka pro Liquefied Natural Gas, neboli zkapalněný zemní plyn.

Zemní plyn je aktuálně jeden z nejpoužívanějších zdrojů energie, ale jeho konkrétní druh předurčuje, jaké jsou možnosti jeho využívání. Zatímco v domácnostech využíváme běžný metan pro vaření nebo vytápění, v dopravě se využívá právě speciálně upravený zemní plyn ve formě CNG nebo LNG.

Mezinárodní značení zemního plynu CNG

Mezinárodní značení zemního plynu pod zkratkou CNG rozumí stlačený zemní plyn. CNG se využívá jako palivo v automobilovém průmyslu. Díky nízkým emisím se jedná o čistější variantu k benzinu nebo naftě. CNG se tankuje do nádrže pod velkým tlakem, ale zůstává v plynném skupenství.

Mezinárodní značení zemního plynu LNG

Mezinárodní značení zemního plynu pod zkratkou LNG označuje zkapalněný zemní plyn. Ten se zkapalňuje po vytěžení při teplotě -162 °C především z důvodu snazší dopravy – jedná se o jediný způsob, jak přepravit zemní plyn pomocí lodní dopravy. LNG se v Evropě příliš nevyužívá, ale například v USA a Kanadě se používá v autobusové dopravě. Díky zkapalnění má LNG mnohem menší objem než CNG.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová