Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Elektrický proud

Co je elektrický proud?

Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud se rovná celkovému množství elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za jednotku času. Jako fyzikální veličina se označuje písmenem I a jednotkou je ampér (A).

Stejnosměrný nebo střídavý elektrický proud?

Existují dva druhy elektrického proudu v rozvodech – stejnosměrný (značí se DC podle anglického Direct Current) nebo střídavý (AC podle Alternating Current). Stejnosměrný proud v čase nemění směr svého toku. Střídavý proud mění svůj směr a velikost v čase s určitou periodou, typicky se sinusovým průběhem.

Stejnosměrný elektrický proud

Historicky se jako první používal právě stejnosměrný proud. Na jeho využívání tlačil T. A. Edison, ale na konci 19. století se ukázalo, že pro přenos elektřiny na delší vzdálenost je vhodnější střídavý proud, který podporoval N. Tesla. Přesto se stejnosměrný proud stále využívá, třeba u přístrojů, které jsou citlivé na směr proudu. Zdrojem stejnosměrného proudu je například galvanický článek (akumulátor mobilu) nebo fotovoltaický článek (využívaný v solárních elektrárnách).

Střídavý elektrický proud

Se střídavým proudem se setkáte ve většině případů, kdy se hovoří o elektrickém proudu – teče v běžných zásuvkách. Vyrábí se elektromagnetickou indukcí v generátoru. Podle toho, jak se rotor v generátoru otáčí, se určuje frekvence střídavého proudu (tedy jak často mění svůj směr). V ČR se využívá elektrický proud o frekvenci 50 Hz.