Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Blackout

Co je blackout?

Blackout znamená rozsáhlý výpadek elektřiny, který zasáhne velké množství obyvatel a trvá až několik dní. Blackout může být způsoben přírodními živly, například povodní, zemětřesením nebo vichřicí. Pro elektrickou soustavu představuje problém ale také její přetížení nebo teroristické útoky.

Proč je blackout nebezpečný?

I když se to na první pohled nemusí zdát, naše společnost je na elektřině v podstatě závislá. Při blackoutu dojde k zastavení dodávek vody, zemního plynu nebo ropy. Přeruší se veškeré zásobování, výroba a k omezení dojde i v poskytování základní zdravotní péče. I když důležité instituce disponují záložními zdroji pro případ blackoutu, ty poskytují elektřinu pouze po omezenou dobu. Navíc během blackoutu dochází k rabování a další kriminální činnosti.

Kdy došlo k největšímu blackoutu?

Největší blackout v historii nastal v Indii v roce 2012. Dva dny bylo bez elektrického proudu více než 600 milionů lidí. K rozsáhlému blackoutu došlo  z důvodu přetížení sítě, která nezvládla nápor vzrůstající spotřeby elektřiny.

Hrozí blackout v České republice?

Ani v České republice jsme několikrát nebyli daleko od blackoutu. Odborníci označují jako rizikové přetížení přenosové soustavy kvůli nadměrným tokům elektřiny z německých větrných elektráren. V nejvíce exponovaných momentech protéká naší soustavou trojnásobek obvyklého množství elektřiny, což představuje hrozbu blackoutu.

Jak se na blackout připravit?

Pokud se chcete na blackout připravit, patří k základnímu vybavení svíčky a zapalovač, případně baterka. Při déletrvajícím výpadku proudu se hodí mít zásoby pitné vody a trvanlivých potravin, stejně jako léků a hygienických potřeb.