Cestovní pojištění – srovnání cen

Každý z odběratelů elektřiny má přirozeně povinnost za ni také platit. A to svému dodavateli. Vše je řešeno formou jednotlivých záloh, které jsou zasílány na účet dodavatele. Frekvence placení záloh je termínem, kdy jsou dané zálohy hrazeny. Obvykle se jedná o termíny měsíční, s určitým datem, kde peníze musí být na účtu dodavatele. Frekvence placení záloh je zakotvena ve smlouvě a platí, že jsou případy, kdy si lze dohodnout i jiné termíny. Například takové, kdy se zálohy budou platit čtvrtletně, dvakrát, nebo například i jednou ročně.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 90