Současný trh nabízí několik desítek dodavatelů elektřiny.  Jak se v této nabídce orientovat a podle čeho si dodavatele elektřiny vybrat? Vyznat se v takovém množství nabídek se může jevit jako úkol nad vaše síly. Většinou se vám pak zdá jako nejlepší ta nabídka, která se jeví jako nejlevnější, ale to vůbec nemusí být pravda.  Je třeba ujasnit si několik informací, abyste se zorientovali a při volbě nového dodavatele si zvolili takového, jehož poskytované služby pro vás budou nejvýhodnější.

porovnání cen elektřiny

Základem je seznámit se s dodavatelem a jeho tarifem ještě před uzavřením smlouvy. Zaměřit byste se měli na několik bodů. Velkou roli totiž v ceně elektřiny hrají například ceníky dodavatelů, produktové řady, aktivační poplatky, doba trvání a jiné, které jsou obsaženy v konkrétních obchodních podmínkách každého dodavatele. Pro snazší orientaci se seznamte s těmi základními:

Celková cena elektřiny je stanovena ceníky jednotlivých dodavatelů. Ti často nabízí různé produktové řady, například basic, standard atd., u nichž se ceny za danou komoditu různí.

Produktové řady se od sebe liší především službami, které zákazník může využívat. U některých pak získává bonus v podobě výhodnější dodávky elektřiny. Jednou, nikoliv však jedinou takovou variantou je případ, kdy se zákazník rozhodne využívat možnost elektronické fakturace

Nezanedbatelný je aktivační poplatek. Ten představuje jednorázovou položku, jež je účtována některými dodavateli a to například za uzavření smlouvy v domácnosti zákazníka. Tento poplatek může mít různou výši a dosáhnout až několika stokorun.

 

Trvání smluvního vztahu je jednou z věcí, která má na výslednou cenu nemalý vliv. Pakliže se smluvně zavážete k odběru elektřiny od jednoho dodavatele na delší čas, obvykle je to období dvou až tří let, můžete získat zajímavější cenové podmínky, které vám dokážou ušetřit poměrně příjemnou částku.