Blog
Hypotéky
Muž s otazníky

Hypoteční slovník: Víte, co znamená fixace nebo RPSN?

04. října 2020|Vendula Flassig Vrablová|

Sazby hypotečních úvěrů po několika měsících opět snižují. Zmírnily se také podmínky získání hypotéky, které nastavila ČNB. Pokud o hypotečním úvěru vážně uvažujete, seznamte se s pojmy, které vás budou hypotečním procesem celou dobu provázet. Víte, co je to RPSN nebo fixace hypotéky? Poradíme!

Americká hypotéka

Americkou hypotékou rozumíme bezúčelový úvěr, který můžete použít na cokoli. Za vyšší objemy finančních prostředků, které jsou s americkou hypotékou spojené, je ale třeba ručit vhodnou nemovitostí.

Anuitní splátka

Jedná se o nejčastější typ splácení hypotečního úvěru, který v sobě zahrnuje jak úrokovou část, tak i splátku jistiny. Je dobré vědět, že klient v tomto případě splácí po celou dobu (= fixace – viz níže) stejnou splátku úvěru. 

Bonita 

Jde o ohodnocení klienta a toho, jak dobře je schopný splácet svůj budoucí dluh. Prověření bonity je jedním ze základních podmínek poskytování úvěrů. Poskytovatelé hypoték většinou počítají bonitu žadatele z dokumentů, které jsou jím předloženy a informací, které si samy zjišťují. Platí, že čím větší bonita klienta, tím lepší podmínky (nižší úroková sazba) jsou klientovi nabídnuty.

Chci se dozvědět více o hypotéce

Cena

Tady rozlišujeme cenu obvyklou (u nemovitosti), kterou stanovuje znalec pro účely bankovní zástavy, cenu obvyklou budoucí, což je odhad ceny nemovitosti těsně po kolaudaci a cenu tržní. Za ni je možné nemovitost skutečně prodat nebo koupit na trhu nemovitostí.

Degresivní splácení

Jde o způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru velikost splátky snižuje o pevný koeficient poklesu.

Doba splatnosti 

Časový úsek, v němž je potřeba vypůjčené prostředky společně s úrokem vrátit poskytovateli hypotéky. Doba splatnosti se v případě hypotečních úvěrů pohybuje v řádech několika (desítek) let. Platí, že čím delší je splatnost hypotéky, tím je nižší měsíční splátka (+ se zvyšuje částka zaplacená na úrocích).

Fixace

Co je fixace u hypotéky? Jde o období, po které platí dojednaná úroková sazba a poskytovatel během něj nemá oprávnění ji měnit. Před vypršením fixace je možno dojednat lepší podmínky (např. nižší splátky, delší dobu splácení apod.)

Jistina

Je nesplacenou částí dluhu, ze které je vypočítáván úrok. S každou splátkou v případě anuitního splácení dochází ke snižování jistiny. 

LTV 

Jde o zkratku slov loan to value vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. 

Mimořádná splátka

Prostřednictvím mimořádné splátky můžete hypoteční úvěr zčásti nebo úplně uhradit. Nový zákon o spotřebitelském úvěru navíc umožňuje klientům mimořádně splatit až 25 procent celkové výše úvěru, a to bezplatně vždy v období jednoho měsíce před výročím smlouvy. V jiných případech může být mimořádná splátka zpoplatněna. 

Odhad ceny nemovitosti

Jde o proces ocenění nemovitosti znalcem, který je buď externím spolupracovníkem, nebo interním pracovníkem poskytovatele hypotéky. Odhad ceny slouží ke stanovení zástavní hodnoty nemovitosti.  

Progresivní splácení

Opak degresivního splácení, kdy se klientovi v průběhu splácení úvěru průběžně zvyšuje výše měsíčních splátek o smluvně dohodnutý koeficient.

Refinancování 

V případě refinancování jde o splacení stávajícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž dlužníkovi jiným poskytovatelem. Využívá se většinou při skončení doby fixace úrokové sazby. 

Úroková sazba

Je částka stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky.

Zástavní právo k nemovitosti

Jde o nástroj, který zajistí věřiteli domáhat se náhrady ze zastavené nemovitosti v případě, že pohledávka není včas a řádně splacena.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).