Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zánik, zrušení

Pojmy jako zánik, stejně jako pojem zrušení jsou pevně spjaty hlavně s pojistnými produkty. A to ať už jde třeba o cestovní pojištění, havarijní pojištění, povinné ručení, nebo celou řadu jiných pojistek. Slovem zánik poté označujeme tu konkrétní událost, kdy dojde k ukončení dané pojistné smlouvy. Ta přestává ode dne zániku platit a daná osoba je tak dále nepojištěná. Nutno říci, že zánik proběhne vždy ke konkrétnímu a předem jasně definovanému datu.

Kdy může ke zrušení pojistky dojít?

Situací, kdy proběhne zrušení, tedy konkrétní zánik pojištění může být skutečně celá řada. Mezi nejznámější jistě patří chvíle, kdy uplyne doba, na kterou je pojistka sjednána. Takový zánik poté není ničím výjimečný a není nijak nečekaný. Stejně tak ale může dojít ke zrušení třeba z naší strany, kdy pojistku vypovíme. Podobné možností má ale i pojišťovna – třeba ve chvíli, kdy dlouhodobě neplatíme naše pojistné.

U každé pojistky

Možnost zániku se logicky týká jakékoliv pojistky na našem trhu. A to jak těch, které jsou uzavřeny na pevně stanovené datum, tak i u těch, které jsou sjednány na neurčito. Důležité je vědět, že jakmile zánik nastane, již jsme bez pojistné ochrany a nelze se tedy dožadovat ani nahlášení pojistné události, ani pojistného plnění.