Cestovní pojištění – srovnání cen

Přesná definice může být poněkud komplikovaná, jelikož zajistitelem je společnost, která na sebe přebírá riziko. A to může nastat v souvislosti s případy, kdy pojistitel již není schopen plnit své případné závazky. V takovém případě nastupuje právě zajistitel, který přebírá plnou odpovědnost za všechny tyto dané závazky, které v daném směru vzniknou.

Kdo může být zajistitel?

Jak jsme nastínili, zajistitel je konkrétní společnost. Může se jednat o specializovanou firmu podnikající v tomto oboru, ale stejně tak může být zajistitel i někdo jiný. Konkrétně to může být například pojišťovna, která tak poskytne v daném směru své služby. Samozřejmě pouze na základě konkrétní dohody, která vznikne mezi pojistitelem a zajistitelem. Ta může být alternativou klasické pojistné smlouvy, která vzniká mezi pojišťovnou a pojištěným. Zde je však vztah postaven na dvou společnostech.

Služba pro pojišťovny

Nutno dodat, že daná služba je poskytována především pojišťovnám. Tím by se dal pojem zajistitel jednoduše vysvětlit i jako poskytovatel pojištění určené výhradně pojišťovnám. Těm se tak hodí hlavně v situacích, kdy jim hrozí velká rizika, která by mohla ohrozit jejich finanční situaci. V tomto případě daný zajistitel toto riziko sám přijme na sebe a je vytvořeno takzvané zajistné.


Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2