Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zajistitel

Kdo je zajistitel?

Zajistitel je společnost, která na sebe přebírá riziko v případech, kdy prvopojistitel není schopen plnit své závazky. V takovém případě nastupuje právě zajistitel, který přebírá plnou odpovědnost za všechny tyto závazky, které jsou definovány ve smluvním vztahu. Zajistitel si za tuto službu bere úplatu, která je označována jako zajistné.

Kdo může být zajistitel?

Zajistitel může být specializovaná firma podnikající v tomto oboru, ale stejně tak může být zajistitel i například pojišťovna, která poskytne v daném směru své služby. Samozřejmě pouze na základě konkrétní dohody, která vznikne mezi pojistitelem a zajistitelem. Ta může být alternativou klasické pojistné smlouvy, která vzniká mezi pojišťovnou a pojištěným. Zde je však vztah postaven na dvou společnostech.

Komu může zajistitel poskytnout služby?

Služba zajištění je poskytována výhradně pojišťovnám, proto by se pojem zajistitel dal jednoduše vysvětlit i jako poskytovatel pojištění určeného výhradně pojišťovnám. Těm se hodí hlavně v situacích, kdy jim hrozí velká rizika, která by mohla ohrozit jejich finanční situaci. V tomto případě daný zajistitel přijme část nebo celé riziko na sebe.