Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zajištění

Definice pojmu zajištění je poměrně složitým sdělením. V principu jde o pojištění rizika, které je převzaté přímým pojistitelem, které následně převezme jiný právnický subjekt. Cílem zajištění je především to, aby byly zmírněny celkové dopady, a to hlavně s ohledem na možné škody, které se mohou objevit. Daný pojem je tak blízký pojmu zajistitel, kdy mluvíme o konkrétním subjektu, který právě ono zajištění provádí a realizuje.

Hlavně pro pojišťovny

Nutno říci, že konkrétní zajištění jenom těžko využijeme jako běžní občané. A to proto, že pro nás jsou přímo určeny pojistky – třeba cestovní, havarijní, nebo povinné ručení. Právě ono zajištění je poté nabízeno konkrétní pojišťovně. Ta se tak nechá svým způsobem také pojistit. A to třeba u jiné, specializované pojišťovny, stejně jako u konkrétního zajistitele. Vznikne tedy onen právní vztah, kterému se říká zajištění.

Zajištění není zdarma

Stejně jako u běžných pojistek, i v případě zajištění jasně platí, že je každá pojišťovna povinna za dané zajištění samozřejmě platit. Výsledkem toho je možnost, že jsou jí nabídnuty právě služby, které souvisí s převedením konkrétních rizik a tak i s minimalizováním dopadů případných škod. Zvláště potom s ohledem na ekonomické hledisko.