Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Trvalé následky

Co jsou trvalé následky?

Jde o pojem, který si nejčastěji spojujeme s oblastí úrazového nebo životního pojištění. Rozumíme jimi následky úrazu či nehody, při kterých došlo k trvalému poškození zdraví člověka. Následky se projevují i přes adekvátní léčbu úrazu či jiné události, a nejsou přechodného charakteru.

Jak oznámit trvalé následky?

Pokud jste odpovídajícím způsobem pojištění, je vhodné oznámit pojistnou událost pojišťovně hned, jakmile k ní dojde. Počítejte nicméně s tím, že vzhledem k podmínce trvalosti se trvalé následky oznamují až za jeden rok po skončení léčby.

Jak jsou hodnoceny trvalé následky?

Trvalé následky se u poškozeného většinou hodnotí na základě bodovacího systému pojišťoven. Zcela zásadní roli tady hraje posudek specializovaného lékaře, který mívá s pojišťovnou většinou uzavřenou spolupráci. I zde ale existují výjimky, kdy pojišťovny bodovací tabulky nevyužívají. Mají totiž vlastní metodiku posuzování a odškodnění trvalých následků.

Kolik vám může pojišťovna za trvalé následky vyplatit?

Seznam tělesných poškození, či jiných úrazů a škodných událostí najdete ve zmíněných oceňovacích tabulkách pojišťoven. Samotnou výši tělesného poškození pak pojišťovny vyjadřují procenty. V praxi tak počítejte s tím, že neobdržíte sjednanou pojistnou částku, ale pouze její procentuální část.

Pojištění s lineárním nebo progresivním plněním?

V souvislosti s trvalými následky můžete narazit i na tzv. lineární a progresivní plnění, od kterého se odvíjí konkrétní částka vyplacená pojistníkovi. V případě progresivního plnění je pojistná částka znásobena. V praxi to znamená, že čím vyšší je procento poškození těla, tím vyšší je pojistné plnění, resp. částka, kterou pojistník dostane. Lineární plnění je pak opakem progresivního a výsledná pojistná částka je nižší. Měsíční pojistné je u lineárního pojištění mnohem levnější.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová