Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Poškozený

V rámci tuzemského právního systému je poškozený ten, kterému byla způsobena újma. Tato újma může mít hned několik podob. Může to být například újma majetková, stejně jako se může jednat také o újmu nemajetkovou. Důležité je však vědět, že v obou případech je postavení poškozeného takové, kdy může mít nárok jak na uhrazení případné majetkové škody, tak může mít nárok na uhrazení další újmy – třeba bolestného.

Z vlastních peněz, nebo z peněz pojišťovny

Samozřejmě konkrétní poškozený může tyto peníze získat v rámci různých možností. Jednou z nich je ta, kdy je vyžaduje po tom, co mu újmu způsobil. Druhou možností je pojišťovna. A to jak ta, u které je pojištěn případný viník, tak i ta, u které může být pojištěn sám poškozený. A to právě proto, aby se za pojistné plnění označovala i situace, v rámci které došlo k jeho samotné újmě, která může mít několik příčin.

Kdo může být poškozený?

Může to být například osoba, které nabouráme auto, stejně jako se stane jinou obětí dopravní nehody. Stejně tak může být poškozený i ten, kterému vlastním přičiněním způsobíme zranění, stejně jako mu můžeme způsobit škodu na majetku. Poškozený ale může být i právnická osoba – třeba firma, kde jsme zaměstnáni. A to pokud jí způsobíme škodu.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová