Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistné riziko

Většina pojišťoven na našem trhu tímto pojmem jasně upozorňuje na případnou míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Daná událost je samozřejmě považována za nahodilou událost, která bude spojena s nutným pojistným plněním. Dané pojišťovny tak mají i své tabulkové hodnoty toho, u kterých pojistek je pojistné riziko vysoké a u kterých naopak nízké. Příkladem může být cestovní pojištění a porovnání zemí, jako je Německo nebo Rakousko, se zeměmi na blízkém východě.

Co pojistné riziko ovlivňuje

Dle míry pojistného rizika samozřejmě dochází k tomu, že mohou být různě upraveny i konkrétní parametry pojistky. V praxi tak jde o to, že může být například navýšena cena, pokud je pojistné riziko vysoké. Stejně tak může být ale i snižována pojistná částka, která se bude k případnému pojistnému plnění vztahovat. Není to sice pravidlem, ale jsou i situace, kdy může pojistné riziko způsobit, že konkrétní produkt nebude vůbec sjednán.

Jaká jsou pojistná rizika?

Není to jenom zmíněná rizikovost země, kam jezdíme. V oblasti automobilismu to může být třeba zvýšené riziko nehod v konkrétním kraji. U pojištění nemovitosti a domácnost je pojistné riziko spojeno třeba se záplavovými oblastmi, nebo oblastmi, kde často dochází k přírodním katastrofám. To vše je ale jenom zlomek možných rizik.