Pojistné riziko

Většina pojišťoven na našem trhu tímto pojmem jasně upozorňuje na případnou míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Daná událost je samozřejmě považována za nahodilou událost, která bude spojena s nutným pojistným plněním. Dané pojišťovny tak mají i své tabulkové hodnoty toho, u kterých pojistek je pojistné riziko vysoké a u kterých naopak nízké. Příkladem může být cestovní pojištění a porovnání zemí, jako je Německo nebo Rakousko, se zeměmi na blízkém východě.

Co pojistné riziko ovlivňuje

Dle míry pojistného rizika samozřejmě dochází k tomu, že mohou být různě upraveny i konkrétní parametry pojistky. V praxi tak jde o to, že může být například navýšena cena, pokud je pojistné riziko vysoké. Stejně tak může být ale i snižována pojistná částka, která se bude k případnému pojistnému plnění vztahovat. Není to sice pravidlem, ale jsou i situace, kdy může pojistné riziko způsobit, že konkrétní produkt nebude vůbec sjednán.

Jaká jsou pojistná rizika?

Není to jenom zmíněná rizikovost země, kam jezdíme. V oblasti automobilismu to může být třeba zvýšené riziko nehod v konkrétním kraji. U pojištění nemovitosti a domácnost je pojistné riziko spojeno třeba se záplavovými oblastmi, nebo oblastmi, kde často dochází k přírodním katastrofám. To vše je ale jenom zlomek možných rizik.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová