Cestovní pojištění – srovnání cen

Tento konkrétní pojem je spojený s podnikáním, konkrétně s majetkovou strukturou ve firmách, tedy v právnických osobách. V nich jsou zainteresováni podnikatelé, tedy fyzické osoby. A právě ty mají nárok nejenom na případné rozhodování, ale mají nárok také na podíl na zisku. A to z toho zisku, který samozřejmě konkrétní společnost uskuteční v rámci daného zdaňovacího období. A tento podíl může být následně společníkům vyplacen.

Maximální výše je 100 %

Každá společnost má jako základ stoprocentní podíl na zisku. A právě ten si následně mohou jednotlivý společníci rozdělovat. A to třeba při zakládání samotné společnosti, stejně jako kdykoliv později, kdy dojde k úpravě majetkových práv jednotlivých lidí, které jsou ve firmě zapojeny. O tom, jaký má kdo podíl na zisku je možné se informovat třeba i v obchodním rejstříku, nebo ve firemních dokumentech.

Dle procent konkrétní částka

Dojde-li v rámci valné hromady k tomu, že se rozhodně o vyplacení finančních podílů, je z celkového uvolněného obnosu uvolněno konkrétnímu společníkovi jenom tolik, kolik jeho podíl na zisku. Samozřejmě jeho výplatu je třeba nejprve také zdanit. Bez toho dané vyplacení zkrátka proběhnout za žádných okolností nemůže.


Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2