Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Odbytné

V souvislosti s plněním pojišťoven existují nejenom pojmy, jako klasické pojistné plnění, které jsou využívány v rámci likvidace pojistných událostí. Existuje také pojem, který nese název odbytné. Ten je spojovaný se situací, kdy u pojišťovny zrušíme naši smlouvu.

Dodat je třeba to, že se nemusí týkat všech pojistných smluv, jelikož se mnohdy týká jenom těch finančních produktů, v rámci kterých si jako pojištěnci také spoříme. V takových případech skutečně dostáváme ono odbytné.

Nejčastěji u životního pojištění

Příkladem takové pojistky je určitě životní pojištění, se kterým odbytné přímo souvisí. Pokud tedy vypovíme smlouvu, dojde k tomu, že nám náleží částka, kterou jsme si za dané období naspořili. Nikoliv však v plné výši, jelikož je třeba počítat třeba s různými sankcemi a různými poplatky, které se k předčasné výpovědi přímo vážou.

Je spojeno s daněmi

Důležitým faktem je také to, že pokud pojistku zrušíme, odbytné nám samozřejmě náleží ve všech případech. Jakmile ho však obdržíte, jsme povinni z této částky zaplatit příslušnou daň, a to konkrétně daň z příjmu. Primárně totiž dané pojistky slouží hlavně na naše budoucí zajištění a mezi to odbytné rozhodně nepatří. I na to je dobré myslet právě při případných výpovědích smluv.