Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Nadpojištění, přepojištění

V rámci uzavírání pojistek se dnes můžeme setkat s celou řadou pojmů, které se týkají konkrétní pojistné smlouvy. A jedním s pojmů, který patří mezi velmi časté, se řadí nadpojištění, nebo též přepojištění. Jedná se o stav, kdy je předmět pojištěn na vyšší částku, než je jeho reálná hodnota. A tak k nadpojištění může dojít třeba ve chvíli, kdy sjednáváme havarijní pojistku na náš vůz, ale jeho hodnotu uvedeme takovou, která je výrazně vyšší.

Jak pojišťovna plní?

V rámci nadpojištění, nebo též přepojištění má ale pojišťovna své jasně dané postupy, jak v takových případech jedná. Zde přichází na řadu osoba likvidátora, který stanoví skutečnou výši způsobené škody tedy i skutečnou hodnotu věcí, které byly poškozeny. A to na základě odhadu, aktuálního trhu, nebo třeba na základě doložených účtenek. Následně pojišťovna plnění poskytne, ale jenom ve výši, která odpovídá skutečnému stavu věcí. Tedy na základě jejich skutečné hodnoty.

Důležitý je správný odhad

Při oceňování věcí je tedy dobré myslet i na to, abychom hodnotu pojišťovaných věcí ocenili správně. A to i z toho důvodu, že čím vyšší je jejich hodnota, tím více platíme na pojistce. Pokud tedy dojde k nadpojištění, platíme v rámci běžného pojistného více, ale v rámci plnění dostaneme pouze to, kolik stojí naše věci.