Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmů

Zpět na všechny pojmy

Jaderný reaktor

Co je jaderný reaktor?

Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém probíhá štěpná reakce pro výrobu elektřiny. Často je nazýván jako srdce jaderné elektrárny a tvoří základ jejího primárního okruhu.

Spočítat ceny elektřiny

Jak funguje jaderný reaktor?

Do reaktoru se umístí jaderné palivo –⁠ obvykle obohacený uran se zvýšeným množstvím izotopu 235. V reaktoru se jádra uranu štěpí pomocí neuronů, přičemž se rozpadnou na částice, které se pohybují velkou rychlostí. Pro jejich zpomalení se využívá moderátor (látka brzdící reakci), a tím se vytváří teplo. To už se odvádí do sekundárního okruhu jaderné elektrárny, kde výroba elektřiny pokračuje.

Jak je zajištěna bezpečnost jaderného reaktoru?

Pokud by štěpná reakce probíhala nekontrolovaně, mohlo by dojít k výbuchu reaktoru. Z toho důvodu se používá několik regulačních a bezpečnostních metod. Pro kontrolu reakce v reaktoru se využívají regulační, nebo bezpečnostní tyče, které zcela pohltí volné neutrony a štěpení zastaví. Pro vnější ochranu reaktoru se využívá kontejnment, což je schránka z železobetonu o tloušťce asi 1,6 metru. Kontejnment dokáže odolat i pádu meteoritu, a tak účinně chrání reaktor před únikem nebezpečné radiace.

Druhy jaderných reaktorů

Do dnešní doby vznikly již čtyři generace jaderných reaktorů. Reaktory I. generace se stavěly už v 50. letech, ale největší rozmach zaznamenaly reaktory II. generace ze 70. let. Tento druh jaderných reaktorů využíváme i v ČR v Temelíně a Dukovanech. Reaktory III. generace se konstruují s více bezpečnostními prvky a jejich provoz je ekonomičtější. Ve fázi testování se nachází reaktory IV. generace, které kladou kromě ekonomického provozu důraz také na ekologickou stránku. Dokážou například znovu využít vyhořelé jaderné palivo.

Změnit dodavatele energií
Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Všechny epizody
Nepodceňto - Tereza Tobiášová
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.