Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Hustota zemního plynu

Co je hustota zemního plynu?

Hustota je známá fyzikální veličina,  která se však může vázat také k plynu. A to k tomu zemnímu, který je dnes využíván na celé řadě odběrných míst. Je třeba si pamatovat, že hustota zemního plynu je dána hlavně tím, v jakém konkrétním skupenství je nalezen. Pokud jde o suchou formu, je  hustota zemního plynu 0,7 kilogramu  na jeden metr krychlový. V případě kapalné formy  je uváděna hustota 400 kilogramů  na jeden metr krychlových. V rámci distribuce se jeho hustota příliš nemění, pouze nepatrně, vlivem teplot.