Pojistná hodnota domácnosti a nemovitosti

 • Máte správně nastavenou pojistnou hodnotu domácnosti a nemovitosti?

 • Pomůžeme vám najít kvalitní pojistku

 • Vše online v pohodlí vašeho domova

Co je to pojistná hodnota a pojistná částka?

Pojistnou hodnotou rozumíme skutečnou hodnotu majetku, který je součástí pojištěné domácnosti. Velmi zjednodušeně tak můžeme říct, že za tuto částku byste měli být schopni celou domácnost vybavit znova. Pojišťovny pracují také s pojmem „pojistná částka“, který představuje nejvyšší možnou sumu, kterou vám pojišťovna v případě pojistné události vyplatí. Z výše uvedeného tak vyplývá, že nesprávně nastavená pojistná hodnota představuje riziko nižšího pojistného plnění.

Co například patří do pojištění domácnosti?

.

 • Nábytek,

 • elektronika,

 • peníze,

 • cennosti,

 • zvířata,

 • zahradní nábytek,

 • sportovní vybavení,

 • kočárky.

Přepojištění a podpojištění domácnosti

Pokud si nenastavíte pojistnou hodnotu domácnosti správně a dle reálných částek, může dojít ke dvěma situacím. Domácnost může být:
 • Přepojištění:

   Pokud naopak domácnost přepojistíte v naději, že od pojišťovny dostanete v případě pojistné události vyšší pojistnou částku, než je skutečná pojistná hodnota, pravděpodobně budete zklamaní. Pojišťovna totiž nikdy nevyplatí nadhodnocenou pojistnou částku a klient vždy obdrží jen sumu, která odpovídá reálné hodnotě pojištěné domácnosti. Vyšší pojistné tak budete platit celou dobu úplně zbytečně.

 • Podpojištění:

  V tomto případě bude pojistná částka, kterou vám pojišťovna v případě pojistné události vyplatí, nižší než skutečná (pojistná) hodnota vybavení. Bohužel podpojištění domácnosti není ani trochu výjimečné. Často se s podpojištěnými domácnostmi setkáváme u pojistníků, kteří chtějí za pojistné platit pokud možno co nejméně. Zmínění už ale nedomýšlejí, že v případě pojistného plnění nebudou schopni vybavit domácnost znova a v plném rozsahu.

Jak nastavit správnou pojistnou hodnotu ve 3 krocích:

1

Do pojistné hodnoty započtěte všechno vybavení v domácnosti.

Kromě elektroniky a základního vybavení nezapomínejte ani na podlahové krytiny, oblečení, kosmetiku, nádobí nebo sportovní potřeby.

2

Hodnotu vybavení vypočtěte na základě faktur a účtenek.

Pokud vám některé účtenky chybí, cenu stanovte alespoň orientačně. Jakmile sečtete hodnotu vybavení, tuto pojistnou částku uveďte při sjednávání pojištění.

3

Nezapomeňte si účtenky a faktury schovávat.

Pořídit můžete také fotodokumentaci cenností, drahé elektroniky nebo dalšího nadstandardního vybavení. V případě pojistné události bude mnohem jednodušší získat pojistné plnění v odpovídající výši. 

Náš tip:

Pomůckou při stanovení pojistné hodnoty domácnosti může být i výpočet na základě její velikosti. Minimální hodnota 1 m2 činí 4 500 Kč. Pokud má váš byt rozlohu například 50 metrů čtverečních, vynásobte rozlohu částkou 4 500 a připočtěte k němu nadstandardní vybavení domácnosti (například hodnotu šperků, plazmové televize, herního PC apod.).

Výsledná částka bude reálnou pojistnou hodnotou.

Příklad:

U bytu s rozlohou 50 m2 patří mezi nadstandardní vybavení např. herní PC s pořizovací cenou 40 000 Kč a šperky v hodnotě 50 000 Kč.

Pojistná hodnota domácnosti tak bude činit 315 000

(50*4 500 = 225 000 Kč + 40 000 + 50 000 = 315 000 Kč)

Nezapomínejte ani na pojištění nemovitosti

Kromě pojištění domácnosti je potřeba zodpovědně řešit i pojištění nemovitosti. To je v případě hypotečního úvěru povinné, samozřejmostí by mělo být ale i pro osoby, které výstavbu nebo koupi domu neřešili prostřednictvím hypotéky.

Do pojistné smlouvy pojištění nemovitosti spadá/spadají:

Měli byste vědět: Pojištění nemovitosti řeší v rámci výše uvedeného i veškeré stavební součásti, zdi, střechy a sklepy.

 • Hlavní stavba

 • vedlejší stavby na pozemku

 • zahradní altán

 • zahradní kuchyň s grilem

 • garážové stání

 • vířivka

 • sauna

 • skleníky

 • bazén

 • stromy v zahradě.

Jak nastavit správnou pojistnou hodnotu nemovitosti?

Nastavení správné pojistné hodnoty určuje například stáří nemovitosti nebo charakter regionu a lokality, kde nemovitost stojí. Cenu ovlivňuje samozřejmě i výše zvolených pojistných částek a rozsah pojištěných rizik. Pojistná částka se v tomto případě stanovuje jako tzv. reprodukční hodnota. V praxi to znamená, že musí jít o takovou částku, aby v případě totální škody bylo možné nemovitost opětovně postavit. A to stejným způsobem a bez ohledu na tržní cenu. 

Jak najít to nejvýhodnější pojištění?

Využijte naší nezávislé online kalkulačky, prostřednictvím které vzájemně porovnáte ceny pojištění nemovitosti napříč tuzemským trhem. Při výběru vhodného pojistného produktu ale nesázejte pouze na výši pojistného, ale zejména na rozsah pojistné ochrany a limity pojistného plnění.

Nezapomeňte smlouvy pravidelně aktualizovat

Závěrem je potřeba upozornit na jednu zásadní chybu, kterou podle České asociace pojišťoven dělá zhruba 62 % pojistníků. Ti si sice pojištění domácnosti a nemovitosti uzavřou, smlouvu ale pravidelně neaktualizují. A to často ani v případě změny údajů o pojistníkovi či ve způsobu platby. 

Uzavřenou pojistnou smlouvu byste měli aktualizovat minimálně jednou ročně a to bez ohledu na výročí pojistné smlouvy. Aktualizace pojistné smlouvy je v současné době důležitější, než kdykoliv dřív. Rekordně se zvyšující ceny materiálu i stavebních prací je totiž potřeba do pojištění odpovídajícím způsobem promítnout.

Blog

Potřebujete poradit?


Využijte naše bezplatné poradenství. Naši specialisté jsou vám k dispozici.