Využíváte-li plyn nebo elektřinu, jste obvykle povinni sepsat s dodavatelem příslušnou smlouvu. Ta má řadu náležitostí, což ale neznamená, že jí nemůžeme ukončit. Výpověď smlouvy je tím krokem, který je možné udělat, pokud se chceme rozloučit se stávajícím dodavatelem. Lze to učinit například osobně, stejně jako online, popřípadě prostřednictvím pošty. Výpověď smlouvy je obvykle vázána také k určitému výpovědnímu termínu. Ten má obvykle délku několika měsíců a je třeba ho při každém ukončení samozřejmě respektovat.