Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je investiční úvěr

Jak už název tohoto úvěru napovídá, jedná se o způsob, kdy banka nebo nebankovní společnost poskytuje finance k financování investic. Ty může uvolnit na základě investičního záměru a další projektové dokumentace a údajů, mezi které patří studie proveditelnosti, doložení bonity a historie žadatele.

Investiční úvěr je závazkem na několik let

Doba splatnosti investičního úvěru se pohybuje v řádech několika let. Nejčastěji hovoříme o 4 až 10 letech. Výjimkou ale nejsou ani investiční úvěry s dvacetiletou splatností.

Investiční úvěr je často označovaný též jako úvěr podnikatelský. Čerpat ho proto mohou jak podnikatelé, tak firmy a právnické osoby. Jeho hodnota může dosáhnout až do výše smluvní ceny pořizovaného investičního majetku.

Čím může být úvěr zajištěn?

Takovýto úvěr je většinou zajištěn předmětem investice, pokud to její povaha dovolí, případně kombinací dalších forem zajištění podle povahy obchodního případu.

Tady je potřeba zmínit, že k zajištění může sloužit jak movitý, tak i nemovitý majetek. Výjimkou ale nejsou ani pohledávky, směnky, vklady, cenné papíry, ručitelské závazky, bankovní záruky nebo vinkulace pojistných plnění.

Výhody investičního úvěru:

 

Nevýhody investičního úvěru:

  • Nutnost dodat podrobný investiční záměr
  • U rizikovějších klientů si poskytovatel úvěru účtuje vyšší úroky
  • Nutnost dodat ověřená daňová přiznání z posledních let
  Chci si půjčit
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2