Co je internet?

Zvládnete vysvětlit, co to je internet? Přestože si bez internetu jen stěží dokážeme představit běžné fungování, popsat jej nemusí být snadné. Internet se dá zjednodušeně definovat jako systém vzájemně propojených počítačových sítí. Ty mezi sebou komunikují za pomoci protokolů TCP/IP. Internet je dnes celosvětovou platformou, ke které se dá připojit z různých zařízení.

K čemu slouží internet?

Internet zajišťuje rychlou a bezproblémovou komunikaci lidí, zařízení či softwarů v podstatě na jakoukoliv vzdálenost. K nejznámějším službám poskytovaným v rámci internetu patří WWW (webové stránky propojené hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta). Internet v současnosti lidem po celém světě přináší přístup k informacím. V mnoha ohledech nahradil funkce encyklopedií, knihoven, novin, televize a dalších informačních zdrojů.

Chci výhodnější internet

Nejrozšířenější variantu připojení představuje v České republice pevný internet. Ten je k vám do domácnosti přiveden přes kabely telefonního vedení nebo optické kabely. Pevný internet oproti mobilnímu internetu a dalším alternativám vyniká především vysokou stabilitou a spolehlivostí.

Vznik internetu jako důsledek studené války

Vznik internetu zapříčinila studená válka mezi USA a SSSR. V reakci na riziko zničení komunikační infrastruktury zadala americká agentura DARPA pokyn k vývoji komunikační sítě pro počítače s decentralizovaným řízením. Výsledkem byl v roce 1969 vznik sítě ARPANET, která propojila čtyři univerzitní počítače v různých koutech USA. Právě ARPANET je chápán jako předchůdce internetu. Na přelomu 60. a 70. let se objevily i první e-mailové platformy. Služba WWW se začala využívat v 90. letech.

Co je to Internet of Things?

Internet of Things neboli internet věcí je systém různorodých zařízení, jež disponují potřebným vybavením a dokáží spolu komunikovat nebo si vyměňovat data. Zjednodušeně se dá internet věcí popsat jako propojení přístrojů, ke kterému dochází prostřednictvím internetu a bez účasti člověka. Typickým příkladem toho, co internet věcí umožňuje, je chytrá domácnost.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.