Co jsou skleníkové plyny?

Skleníkové plyny jsou plyny, které se vyskytují v atmosféře a přispívají ke vzniku skleníkového efektu. To je proces způsobující ohřívání povrchu planetu na vyšší teplotu, než by měla bez atmosféry. Přirozený skleníkový efekt je pro život na zemi nezbytný, ale vyšší množství skleníkových plynů způsobuje globální oteplování.

Jaké existují skleníkové plyny?

Část skleníkových plynů se vyskytuje v atmosféře přirozeně. Jedná se především o:

  • vodní páru,

  • oxid uhličitý,

  • metan,

  • oxid dusný.

Mezi další skleníkové plyny patří nebezpečné freony a halony, jejichž množství je kontrolováno Montrealským protokolem.

Neplatíte příliš za plyn?

Co má vliv na tvorbu skleníkových plynů?

Část skleníkových plynů je nezávislá na činnosti člověka, protože vzniká přírodní činností. Vodní pára se neustále vypařuje z vodních zdrojů a přenáší se do atmosféry. Oxid uhličitý vzniká přirozeně při výbuchu sopky či lesních požárech. Problémem je ale zvyšující se koncentrace skleníkových plynů, které vznikly v důsledku činnosti člověka.

Největší množství skleníkových plynů vzniká při spalování fosilních paliv, v průmyslu, dopravě, ale také při chovu dobytka.

TIP! Zjistěte, další zajímavosti o zemním plynu!

Jak snížit množství skleníkových plynů?

Pro snížení množství skleníkových plynů v atmosféře je důležitá zejména oblast energetiky. Nabízí se využití obnovitelných zdrojů energie, ale také snížení spotřeby energie. Zároveň je možné podpořit přeměnu oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy – tedy zpomalit kácení lesů, minimalizovat zásahy do krajiny apod.

Změnit dodavatele
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).