Cestovní pojištění – srovnání cen

I když jde primárně o akciovou společnost, jedná se o firmu, která je ve vlastnictví České republiky. Tedy státu jako takového. Je spojena s činnostmi spojenými s energetickým zákonem.  Vykonává hlavně činnosti, která jsou spojeny s organizováním krátkodobého trhu s plynem i elektřinou, stejně jako vyhodnocuje odchylky, zajišťuje zúčtování a provádí informačně činnost. OTE je také povinna pravidelně zveřejňovat zprávy spojené s vývojem trhu elektřiny a plynu, stejně jako sleduje řadu dalších doplňkových informací o trhu jako takovém. Dá se tedy říci, že OTE je především významnou kontrolní firmou, která se stará o vše, co s energiemi souvisí.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 82