840 940 940 podpora@srovnejto.cz

Oddlužení fyzické osoby

Zadání údajů Výsledek
 

Údaje o dlužníkovi

Výše dluh? *
 
VÝŠE DLUH?
Zadejte aktuální výši všech Vašich nesplacených dluh?.
?istá mzda *
 
VÝŠE ?ISTÉ MZDY
Zadejte výši Vašeho ?istého m?sí?ního p?íjmu (mzdy, d?chodu apod.).
Manžel/ka *
 
MANŽEL/MANŽELKA
Zaškrtn?te v p?ípad?, že máte vyživovací povinnost k manželovi ?i manželce.
Po?et d?tí *
 
PO?ET D?TÍ
Zadejte po?et vyživovaných d?tí.
PS? *
 
PS?
Zadejte poštovní sm?rovací ?íslo Vašeho bydlišt?.

Osobní údaje

Jméno *
P?íjmení *
E-mail *
 
Pro? žádáme Váš e-mail?
Zadejte prosím platný a funk?ní kontaktní e-mail. V žádném p?ípad? Vás nebudeme "spamovat" nevyžádanými e-maily. Vaše údaje jsou pe?liv? zabezpe?eny.
Telefon *
 
Pro? žádáme telefonní ?íslo?
Zadejte prosím platné a funk?ní telefonní ?íslo. V p?ípad? pot?eby Vás m?že kontaktovat náš specialista. Poradí jak vy?ídit vše pot?ebné a zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Telefonní ?íslo prosím zadávejte bez mezer a mezinárodní p?edvolby.
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit
Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami