Cestovní pojištění – srovnání cen

Jedná se o úřad založený již v roce 2001. Jeho úkolem je především kontrola a samozřejmě také regulace cen v oblasti energetiky. V čele úřadu je předseda, jehož funkce je pětiletá. Ten se stará o fungování úřadu a o to, aby Energetický Regulační Úřad (ERU)podporoval možnosti hospodářské soutěže, stejně jako to, aby podporoval využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie. Poslední oblastí, kterou se Energetický Regulační Úřad (ERU) zabývá, je ochrana práv jednotlivých spotřebitelů. Tedy konkrétních odběratelů elektrické energie.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 91