Patrí ženy za volant?

26.
srpen

Pokud se v souvislosti s ženami a silnicním provozem neco ríká, tak je to predevším prupovídka, že ženy za volant nepatrí. Z hlediska výzkumu to jsou ale práve muži, kterí mají na tisíc ridicu dvojnásobný pocet nehod, než práve ženy. Velký vliv na tom mají hlavne mladí ridici, jelikož ty jsou v celé mužské skupine tou nejvíce bourající skupinou. Nemalý vliv na tom má predevším vysoká rychlost, a také všeobecné nerespektování pravidel, které jsou obecne problémem mladých generací.

Číst celé...


Ceská kancelár pojistitelu zasílá neoprávnené výzvy k úhrade povinného rucení

5.
srpen

Pojištení odpovednosti z provozu vozidla, nebo lidove povinné rucení, je jednou z pojistek, která je stanovena zákonem. Pokud ji však majitel ci provozovatel vozu neuzavre, má povinnost platit pokutu do príslušného fondu nepojištených. Ten spravuje Ceská kancelár pojistitelu, která se navíc stará také o vymáhání nezaplacených dlužných cástek. A v souvislosti s tím se v posledních letech zacaly objevovat stovky sporu, kdy byla daná výzva k platbe zaslána naprosto neoprávnene, a to lidem, kterí žádné problémy s placením pojistky nikdy nemely.

Číst celé...