Neplatíte za povinné rucení víc, než jiní?

25.
duben

Povinné rucení, jak již z jeho názvu vyplývá, je ze zákona povinné. Placení pojistného se tedy nelze vyhnout. A pokud vím, ješte nikdo jeho neplacením nezbohatl, spíše naopak. Pri neplacení pojistného na povinné rucení auta totiž riskujete velmi vysokou pokutu a domerení príspevku ve forme príspevku do garancního fondu Ceské kanceláre pojistitelu.

Číst celé...


Pojištení automobilu – povinné rucení vs. havarijní pojištení

3.
duben

<div align="justify"><font size="3"><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14px; text-align: justify">Každý majitel motorového vozidla je ze zákona povinen uzavrít zákonné pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou provozem motorového vozidla neboli tzv. </span><strong style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14px; text-align: justify">povinné rucení</strong><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14px; text-align: justify">. Toto pojištení kryje riziko škod, které zpusobíte tretí osobe ci osobám pri provozu vozidla. Bez tohoto pojištení nesmí být vozidlo na silnicích provozováno. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14px; text-align: justify">Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem povinného rucení </span><strong style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14px; text-align: justify">Zelená karta</strong><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14px; text-align: justify">, kterou jste povinni vozit ve voze.</span></font></div>

Číst celé...