Cestovní pojištění – srovnání cen

Jelikož může být s plynem a jeho distribucí spojeno i určité nebezpečí, je třeba myslet na to, že každý z distributorů a dodavatelů je povinen mít k dispozici takzvaný Bezpečnostní list pro zemní plyn. Jedná se o dokument, který je spojený s informacemi o konkrétních dodávkách daného plynu. Jasně specifikuje, kdo plyn distribuuje, stejně jako s ním jsou spojené informace o přesném složení, jaké zemní plyn má. Bezpečnostní list pro zemní plyn také specifikuje konkrétní oblasti použití, stejně jako je spojený s klasifikacemi nebezpečnosti.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 76